English     Deutsch     Search
 

神户大学2022寒假短期项目(网上)报名信息
发布时间:2022-01-13

主办:神户大学国际教育中心、神户大学SDGs中心

费用:免费

对象:有赴日留学计划以及对SDGs感兴趣的在籍学生

项目介绍和报名入口、截止时间请见下方链接:️


英文

https://www.office.kobe-u.ac.jp/intl-prg/short-term/events/2021/20220112.html


日文

https://www.office.kobe-u.ac.jp/intl-prg/short-term/events/2021/20220112j.html


附件:

神户大学2022寒假短期项目(网上)报名信息.jpg