English     Deutsch     Search [an error occurred while processing this directive]
 

关于推荐潘敏等3人申报国家留学基金委2021年“国别区域研究人才支持计划”的公示


    根据国家留学基金委2021年“国别区域研究人才支持计划”文件的要求,经认真选拔、评审,决定推荐政治与国际关系学院潘敏、宋黎磊和上海国际知识产权学院张怀印等3人参加该项目的选拔。

    如有异议,请于4月7日前致电65983315或发送邮件至:shuqiong@tongji.edu.cn

 

 

                                                                  同济大学外事办公室

                                                                    2021年3月31日